Aktuálne farské oznamy z nedele 25. mája

Ponúkame vám farské oznamy, ktoré ste si mohli vypočuť pri svätých omšiach v nedeľu 25. mája.

  • Vo štvrtok je prikázaný sviatok Nanebovstúpenie Pána. Sv. omše: 6.00,   9.00, 16.00, 18.00.
  • Na budúcu sobotu o 19:00 si môžete prísť do PC pozrieť film: „Róbert Schuman – presvedčený kresťan, výnimočný politik a jeden z otcov Európskej únie. „
  • Birmovancov predovšetkým, ale aj ostatným mladým veľmi odporúčame kúpiť si brožúrku s názvom Čas na spoveď. Je písaná štýlom, ktorému rozumie dnešný mladý človek a je veľmi dobrou pomôckou pre pochopenie toho, čím spoveď pre človeka je. Cena: 3 €.
  • Minulý týždeň bol zápis na budúcoročnú birmovku. Ak niekto nestihol, tak nech dôjde počas týždňa do kancelárie na zápis. Týka sa to terajších prvákov a tých, ktorí sú momentálne v sexte na osemročných gymnáziách.
  • Na budúcu nedeľu sa bude v Prešove sláviť Deň rodiny. Program začína na Hlavnej ulici o 13.00 a potrvá do 19.00. Podrobnejšie informácie nájdete na výveske.
  • O týždeň v nedeľu zavítajú do našej farnosti pátri augustiniáni (tak ako každý rok). Budú sláviť všetky dopoludňajšie sv. omše, ktoré budú tematický venované úcte k sv. Rite. Požehnajú ruže sv. Rity, ktoré si budete môcť zakúpiť, rovnako aj iné náboženské predmety.
  • Deti, ktoré boli tohto roku na 1. sv. prijímanie pozývame na budúcu nedeľu na opekačku pri PC. Začne o 15.15. Samozrejme, že prísť môžu aj ostané deti, ktoré budú chcieť. Súčasťou popoludnia bude aj hra Detský agent 007.
  • Dnes je zbierka na kostol. Ďakujeme za milodary.