Aktuálne farské oznamy z nedele 25. júna

Ponúkame vám farské oznamy, ktoré ste si mohli vypočuť pri svätých omšiach v nedeľu 25.júna:

 • Prosíme o pomoc pri demontáži pódia a vyčistení areálu po Farfeste na pondelok ráno od 8.00.
 • V pondelok pri večernej sv. omši náš rodák salezián Janko Krupa predstaví osobu Titusa Zemana, ktorý bude blahorečený v Bratislave v septembri
 • TV LUX v priamom prenose pri pondelkovej rannej sv. omši zahrnie našu farnosť zahrnie do svojich modlitieb aj prosieb. 
 • Zároveň v relácií „Týždeň s farnosťou“ bude vysielaný dokument o našej farnosti v pondelok po rannej sv. omši. Od utorka do konca týždňa vždy viackrát v priebehu dňa. Taktiež bude možné nájsť túto reláciu na našej web stránke  tvlux.sk  v archíve.
 • Vo štvrtok je prikázaný sviatok apoštolov sv. Petra a Pavla. Sv. omše: 6.00, 9.00, 16.00, 18.00.
 • Na budúci víkend je v Levoči odpust. Program si všimnite na výveskách.
 • Počas prázdnin omše v Kaplnke BM nebudú.
 • Na púť do Lúrd a Fatimy máme ešte voľné miesta. Záujemcovia ohláste sa v kancelárií.
 • Prosíme rodičov, aby nám do konca týždňa doniesli prihlášky na detský tábor.
 • Novým kaplánom od 1. júla bude Lukáš Libák, doposiaľ kaplán v Sobranciach.
 • Zároveň v našej farnosti počas roka bude absolvovať diakonskú prax diakon Michal Lacko.
 • Počas týždňa budeme spovedať:

PO: 17.00 – 18.00

UT: 8.00 – 9.00; 16.30 – 18.00

ST: 16.30 – 19.00

ŠTV: nespovedáme (prikázaný sviatok)

PI: spovedáme v Šalgovíku od 15.45 – 17.00

           

Šalgovík: sv. omše

 • štvrtok: 18.00
 • piatok: 17.00 (spovedanie od 15.45)
 • sobota: 7.00 (fatimská)
 • nedeľa: 9.00