Aktuálne farské oznamy z nedele 25.decembra

Ponúkame vám farské oznamy, ktoré ste si mohli vypočuť pri svätých omšiach v nedeľu 25.decembra:

 • Dnes popoludní pozývame na jasličkovú pobožnosť. Začne o 15.00. Pri nej bude špeciálne požehnanie detí našej farnosti pri betleheme. Príďte aj s takými, čo nevedia ešte chodiť a doneste ich dopredu.
 • V pondelok na sviatok sv. Štefana budú sv. omše ako v nedeľu.

V tento deň po sv. omšiach o 9.00 a 11.00 predstavia naše deti z Dobrej noviny vianočné posolstvo. Výťažok je venovaný na rôzne projekty pre deti v Afrike.

 • Kto chce prijať koledníkov Dobrej noviny do bytu, zapíšte sa v sakristii. Pôjdu spolu s p. kaplánom Martinom a Martinom (jedným i druhým 🙂 ) od 14.00.
 • Vianočné stretnutie seniorov bude vo štvrtok o 15.00 v PC.
 • V piatok si pripomenieme pri sv. omši Sv. rodinu. Pri večernej sv. omši bude vpredu špeciálne požehnanie mamičiek, ktoré sú v požehnanom stave a teda nosia pod srdcom dieťatko. Požehnanie bude po príhovore. My vás vyzveme aby ste vtedy prišli dopredu. Zároveň pre tejto sv. omši si budú môcť manželia obnoviť manželské sľuby.
 • V sobotu (Silvester) bude sv. omša jedna (ďakovná) popoludní o 16.00.
 • Prelom kalendárneho roka môžete prežiť aj pri adorácií v kostole. Otvorený bude od 23.30.
 • V sakristii sa môžete prihlásiť na požehnanie bytov, ktoré bude až o týždeň v piatok (6.1.), sobotu (7.1.) a v nedeľu (8.1.). Počet bytov na jednotlivé dni je limitovaný.

 

Šalgovík sv.omše:

 • pondelok: 9.00
 • piatok: 18.00
 • sobota: 16.00
 • nedeľa: 9.00