Aktuálne farské oznamy z nedele 25. augusta

Ponúkame vám farské oznamy, ktoré ste si mohli vypočuť pri svätých omšiach v nedeľu 25. augusta.

 

– Stretnutie seniorov je dnes o 15.00 v centre.
– Detské olympijské hry začínajú dnes o 20.00 zapálením ohňa a otváracím ceremoniálom na ihrisku pri fare.
– V pondelok sa deti prihlásené na DOH stretnú spolu s animátormi o 8.30 pred kostolom, aby spoločne slávili sv. omšu, ktorá bude o 9.00. Pozývame na ňu aj vás.
– DOH končia v piatok po večernej sv. omši záverečným ceremoniálom. Potešíme sa vašej pomoci vo forme koláčov, ktoré môžete priniesť pred sv. omšou na faru.
– Na budúcu nedeľu budú voľby horliteľov ružencového bratstva. Uskutočnia sa pri popoludňajšom ruženci, doneste si so sebou perá (a ruženec :).
– Od budúcej nedele (1. 9.) budú večerné sv. omše v nedeľu o 18.00.
– CVČ pripravilo pre deti a mladých od 5 do 25 rokov ponuku záujmových útvarov na školský rok 2013/2014. Už teraz využite možnosť prihlásiť vaše dieťa a ušetriť tak čas pred začiatkom školského roka, ktorý je časovo pomerne náročný.
Bližšie info v centre v pracovných dňoch od 10.00 – 16.00 alebo na www stránke centra.