Aktuálne farské oznamy z nedele 25. augusta

Ponúkame vám farské oznamy, ktoré ste si mohli vypočuť pri svätých omšiach v nedeľu 25. augusta:

  • DOH začínajú dnes o 20.00 zapálením olympijského ohňa. Prosíme prihlásené deti o účasť a pozývame aj ich rodičov.
  • Počas týždňa je stretnutie detí o 8.30 pred kostolom.
  • DOH končia v piatok po večernej sv. omši. Potešíme sa vašej pomoci  vo forme koláčov, ktoré môžete priniesť pred sv. omšou na faru do kuchyne.
  • Od pondelka sa budeme na fare starať o 130 detí a mládež. Ak by chcel niekto pomôcť sponzorsky (napr. sladkosti, ovocie,…), potešíme saJ.
  • V pondelok je naviac sv. omša o 9.00. Pred sv. omšou od 8.00 budeme spovedať výlučne detí, ktoré sú na DOH (povzbuďte ich doma), resp. aj ostané deti z farnosti (pred začiatkom šk. roka).
  • V stredu bude sv. omša naviac o 11.00.
  • Prosíme animátorov birmovancov, aby odovzdali čestné prehlásenia, ak tak ešte neurobili, do konca tohto týždňa vedeniu CVČ Jána Pavla II.
  • CVČ sv. Jána Pavla II. začína v pondelok, 26.8.2019 so zápisom detí do krúžkov. Zápis bude prebiehať denne od 17.00 do 19.00 na druhom poschodí pastoračného centra. Prihlášky nájdete na stole pri hlavnom vchode do kostola. Vyplnené prihlášky je potrebné odovzdať do 13.9.2019. Do pozornosti dávame turistický krúžok, stretká detí, šachový krúžok a doučovanie pre základné i stredné školy. Viac info na nástenke alebo osobne v cvč.
  • Vo štvrtok (29.8.) bude kancelária zatvorená z dôvodu štátneho sviatku.
  • Od budúcej nedele (1.9.) budú večerné sv. omše o 18.00.

Šalgovík:

                        streda: 18.00; piatok: 18.00; nedeľa: 9.00

Opál:

                        nedeľa: 11.45