Aktuálne farské oznamy z nedele 24. septembra

Ponúkame vám farské oznamy, ktoré ste si mohli vypočuť pri svätých omšiach v nedeľu 24. septembra:

 • Na budúcu nedeľu je v Obišovciach odpustová slávnosť Ružencovej Panny Márie. Sv. omša je o 10.30. V súvislosti so 100. výročím zjavenia Panny Márie vo Fatime, náš arcibiskup zasvätí arcidiecézu Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie. Aj v jeho mene Vás do Obišoviec pozývame.
 • Animátori birmovancov budú mať na v piatok večer a v sobotu na Hradisku pri Terni duchovnú obnovu. Bližšie informácie dostanete mailom.
 • Veriaci z Brežan ďakujú za finančnú pomoc pri dostavbe ich kostola. Darovali ste im 2460 €. Ďakujeme.
 • Dnes po sv. omši je zbierka na podporu katolíckeho rádia LUMEN.
 • Termíny 1. sv. prijímania:
  • 6. máj: ZŠ Šrobárová
  • 13. máj: ZŠ Sibírska, Májová, Cirk. ZŠ bl. P.P. Gojdiča + ostatné školy.

 

 • Oznam CVČ:
  • Aerobic sa bude cvičiť dvakrát do týždňa: v utorok a piatok. Vždy o 17.00.
  • Rodičovské združenie pre rodičov deti prihlásených do krúžkov, bude v piatok po večernej sv. omši v CVČ na 2. poschodí. Účasť rodičov je veľmi potrebná.

 

 • Sv. omše Šalgovík:
  • streda, piatok o 18.00,
  • nedeľa o 7.30 !