Aktuálne farské oznamy z nedele 24. novembra

Ponúkame vám farské oznamy, ktoré ste si mohli vypočuť pri svätých omšiach v nedeľu 24. novembra.

 

– Požehnanie adventných vencov pre ZŠ Sibírska a Šrobárová bude v piatok (29.11.) o 16.00 v kostole. Pozývame žiakov, učiteľov i rodičov. Požehnanie adventných vencov pre vás ostatných bude v sobotu pri večernej sv. omši.
Pozvánka: Prednáška s názvom Uzdravenie sexuálnych zranení za pomoci svätých. uskutoční sa vo štvrtok (28.11.) v Dome Sancta Mária (ul. Konštantínova 2, Prešov) o 19.00.
„Môžu sa mladí ľudia stáť strážcami dobra vo svete?“ Toto je názov filmu, ktorí si môžete prísť pozrieť  v sobotu 30.11. o 19.00 do PC na prízemí. „
– Keďže sa na svätoondrejskú púť vo štvrtok do Košíc nenahlásil dostatočný počet na obsadenie autobusu, tak sa pôjde individuálne. Peniaze si môžete vyzdvihnúť v sakristií počas týždňa.
– Na budúcu nedeľu bude celoslovenská zbierka na charitu.
Ďakujeme za finančnú pomoc na dokončenie kostola v Šalgovíku. Vyzberalo sa 2 860 €.
– Zmenil sa dátum púte do Sv. Zeme. Posúva sa o týždeň dopredu, t.j. od 12.3 – 19.3. Ešte stále je možnosť prihlásiť sa do 8.12. Bližšie informácie nájdete na výveske.
Ďakujeme birmovancom za včerajšiu brigádu.
– Ak by chcel niekto na Vianoce urobiť radosť deťom z rodín, ktoré sú v núdzi a z mnohodetných rodín, tak môže pripraviť balíček (veľkosti škatule od topánok). Zapísať sa do zoznamu podľa vekových kategórií môžete o týždeň na 1. adventnú nedeľu po všetkých svätých omšiach. Potrebujeme 51 balíčkov. Viac informácií na nástenkách.
– Pozvánka: Pozývame vás na adventné večery vždy v piatok večer pred adventnou nedeľou o 19.00 u nás v Pastoračnom centre na 1. posch. Na najbližší piatok (29.11.) bude naším hosťom MUDr. František Orlovský. Téma  večera: Kultúra života verzus kultúra smrti. Stretnutia sú určené pre všetkých: mladých i starších, manželov i slobodných.