Aktuálne farské oznamy z nedele 24. marca

Ponúkame vám farské oznamy, ktoré ste si mohli vypočuť pri svätých omšiach v nedeľu 24. marca.

– Sviatosť zmierenia budeme vysluhovať dnes od 14.00 do 17.00.
– Krížová cesta nebude dnes popoludní, ale večer o 19.00 v literárno – umeleckom prevedení.
– Ďakujeme všetkým, ktorí ste podporili akciu KILO, taktiež dobrovoľníkom, ktorí vypomáhali.
– Po sv. omši si môžete kúpiť nový Kurier. Nájdete v ňom program, slávenia Veľkej noci v našej farnosti, rozhovor s nemocničným kaplánom, rôzne zamyslenia na aktuálne témy, ako napr. zvolenie nového pápeža, súťaž pre deti…
– Ďakujeme všetkým, ktorí nám nosievate formuláre na 2 %. Prázdne sú ešte k dispozícií pri dverách.
– Na Zelený štvrtok ranná sv. omša nebude. Sv. omše budú o 16.00 a o 18.00.
– Obrady Veľkého piatku budú o 15.00 a o 18.00. Krížová cesta bude večer o 21.00 v areáli kostola.
– Na bielu sobotu bude modlitba Ranných chvál pri Božom hrobe o 8.30. Sviatosť oltárna bude vystavená až do večernej slávnosti Veľkonočnej vigílie, ktorá začne o 19.00.
– Požehnanie veľkonočných jedál bude o 15.30.
– V Šalgovíku bude požehnanie veľkonočných jedál o 14.45 na chodníku pred kostolom.
– Mladí pozývajú mladých na pôstne bdenie s Ježišom do „Getsemanskej záhrady“ (prešovská Kalvária), ktoré sa uskutoční na Zelený štvrtok. Odchod od kostola je o 20.00. V sobotu po vigílii pozývame mladých na agapé do PC.
– 25. marec je dňom počatého života. Pripnutím bielej stužky v tento deň môžeme vyjadriť svoj odmietavý postoj k potratom. Denne na Slovensku vyhasne život 23 deťom. Pri východoch z kostola môžete aj podpísať petíciu, ktorá sa koná v rámci celej EÚ za ochranu života.
– Zbierka na kostol z minulej nedele bola 5 073 €. Veľmi pekne ďakujeme.