Aktuálne farské oznamy z nedele 24. mája.

Ponúkame vám farské oznamy, ktoré ste si mohli vypočuť pri svätých omšiach v nedeľu 24. mája.

  • Dnes o 14.30 sa uskutoční slávnostný koncert detského zboru Sekčováčik pri príležitosti 20. výročia jeho vzniku. Zároveň vám ponúkame možnosť zakúpiť si CD s ich piesňami (po sv. omšiach aj po koncerte). Cena: 7 € (jeho kúpou podporíte detský zbor).
  • Všetkých bývalých členov, ktorí spievali/hrali v zbore od jeho začiatku, aby prišli do kostola o 13.00 kvôli nácviku.
  • Po koncerte je pre všetkých členov zboru pripravený guláš v PC a v prípade dobrého počasia rôzne aktivity v našom areáli. Privítame koláčiky…
  • Odchod účastníkov výletu do Osvienčimu a Krakova bude v sobotu ráno o 4.00 z parkoviska pri fare. Organizačné stretnutie je v utorok o 18.45 v kostole.
  • Na budúcu nedeľu Najsvätejšej trojice budú dopoludňajšie sv. omše sláviť bratia augustiniáni pri príležitosti sviatku sv. Rity. Pri sv. omši posvätia ruže sv. Rity, ktoré si budete môcť zakúpiť pri východoch z kostola.
  • Dnes po sv. omši je zbierka na kostol.
  • mája bude Modlitbový večer chvál v kine Scala
  • V sobotu 30.5. o 9.45 pozývame deti na detské stretko. Pôjdeme na deň otvorených dverí do DPMP. Deti si môžu vziať desiatu a vodu, iné nič nepotrebujú.
  • Program na Týždeň modlitieb mladých za mladých:

Dnes – nedeľa: 20.00 v PC – modlitba vešpier, filmový večer

Pondelok: 19.00 – modlitba na ihrisku, futbalový miniturnaj

Streda: deti sa modlia za mladých pri večernej sv. omši.

Štvrtok: 19:00 adorácia so spevmi z Taizé, pokračuje celonočná adorácia za mladých, zapíšte sa prosím v sakrestii

Piatok: mládežnícka sv. omša, o 19.00 prednáška – o. Pavol Hrabovecký – „Čo mám robiť, Učiteľ?“, po nej modlitba chvál

                        Ďalšie informácie sú na plagáte vo výveskách.

Pri hlavnom východe si môžete vziať papierik so súradnicami zo sv. Písma na každodennú osobnú modlitbu za mladých, ku ktorej vás všetkých pozývame.