Aktuálne farské oznamy z nedele 24. júna

Ponúkame vám farské oznamy, ktoré ste si mohli vypočuť pri svätej omši v nedeľu 24. júna (Farfest).

 

– Stretnutie lektorov bude v utorok po večernej sv. omši v PC.

– Náš bývalý diakon René, ktorý bol nedávno vysvätený za kňaza, bude sláviť sv. omšu v našom kostole vo štvrtok večer o 18.00. Príďte si pre novokňazské požehnanie.

– Deti, ktoré sa prihlásili na výlet do Levoče a na Spišský hrad, odchádzajú v stredu o 8.00.

– V piatok je prikázaný sviatok Sv. apoštolov Petra a Pavla. Sv. omše: 6.00, 9.00, 16.00, 18.00. Kancelária bude v tento deň zatvorená.

– Te Deum na záver šk. roka bude v piatok na večernej sv. omši. Po sv. omši pozývame mladých a birmovancov na grilovačku pri PC. Gril zabezpečíme :-), špekačky si doneste so sebou.

– V sobotu (30.6.) bude mať kňazskú vysviacku náš rodák Ladislav Prox, ktorý študoval teológiu v Španielskej Cordobe, kde sa bude konať aj samotná vysviacka. Primičnú sv. omšu bude mať u nás 15.7.

– Modlitby matiek budú v piatok, sobotu (17.00) a nedeľu (16.00) v gr. kat. kostole na Sekčove.

– Počas prázdnin sv. omše vo štvrtok v kaplnke BM nebudú.

– Na farskú púť do Fatimy a Lúrd máme ešte voľných 10 miest. Púť sa uskutoční od 17.9. – 27.9. Cena: 450€/11 dní. Prihlásiť sa môžete čím skôr v kancelárií na

fare. Taktiež prosíme všetkých prihlásených na obidva turnusy, aby do 10. júla vyplatili celkovú sumu za púť. (záloha bola 250 €, doplatok 200 €).

– Na festival mladých do Medjugorja máme ešte voľné miesta. Festival sa uskutoční od 29.7. – 7.8.. Cena 155 €. Bližšie info na výveskách na kostole.

– Levočská púť bude tohto roku 7. a 8. júla. Autobus pôjde v sobotu o 15.00 a v nedeľu o 5.00. Prihlásiť sa môžete do budúcej nedele v sakristií. Cena: 5€.

Seniorská púť v Levoči bude 12.7. Seniori sa môžu prihlásiť u p. Triščovej do 5. 7.

– CVČ: Do pozornosti dávame rodičom a deťom možnosť prihlásiť sa na denný pobyt v centre pre deti od 7 do 13 rokov. Termíny, prihlášky a bližšie info je k dispozícii vo vestibule kostola pri nástenke centra, alebo v pracovných dňoch priamo v centre. Prosíme výhercov Športfestu, ktorí si ešte neprevzali ceny, nech tak urobia

najneskôr do 4.7.2012. Zoznam je zverejnený na nástenke centra vo vestibule kostola. Ceny si príďte prevziať do PC na 2. poschodí v pracovných dňoch.

– Farfest dnes pokračuje spoločným obedom. Na pódiu začína program o 15.00.

15.00- 30TRI – gospelová kapela

16.00- F6 – 6- členná rómska kresťanská poprocková kapela

17.00 – Peter Milenky band – gospel pop rock

18.00 – Slnovrat – kresťanský folk

19.00 – vystúpenie sokoliarov na pódiu

20.00 – Merlin – Fantasy of dance (strhujúca írska tanečná show)