Aktuálne farské oznamy z nedele 24. augusta

Ponúkame vám farské oznamy, ktoré ste si mohli vypočuť pri svätých omšiach v nedeľu 24. augusta.

  • Detské olympijské hry začínajú dnes o 20.00 zapálením ohňa a otváracím ceremoniálom na ihrisku pri fare. Všetkých vás pozývame.
  • V pondelok sa deti prihlásené na DOH stretnú spolu s animátormi o 8.30 pred kostolom, aby spoločne slávili sv. omšu, ktorá bude o 9.00 Pozývame na ňu aj vás.
  • DOH končia v piatok po večernej sv. omši záverečným ceremoniálom. Potešíme sa vašej pomoci vo forme koláčov, ktoré v piatok môžete priniesť pred sv. omšou na faru.
  • Od 7. septembra čiže o dva týždne budú už nedeľné večerné sv. omše opäť o 18.00

 

  • Oznam CVČ sv. Jána Pavla II.:

  Naše sekčovské CVČ dáva do pozornosti deťom, rodičom a mladým do 25 rokov možnosť prihlásiť sa na záujmovú činnosť t.j. krúžky. Prihlasovanie začne v od pondelka 25.8.2014 v pracovných dňoch od 13.30 do 17.30 v Pastoračnom centre na 2. poschodí. Prihlásiť sa môžete aj online na stránke centra. Bližšie k ponuke nájdete na nástenke vo vestibule kostola a web stránke. Počas týždňa budú vo vestibule kostola k dispozícii aj letáčiky s ponukou krúžkov.

Teší sa na Vás tím CVČ.

 

sv. omše Šalgovík:

                        piatok: 18.00

                        nedeľa:  9.00