Aktuálne farské oznamy z nedele 23. septembra

Ponúkame vám farské oznamy, ktoré ste si mohli vypočuť pri svätých omšiach v nedeľu 23. septembra.

– Stretnutie dospelých, ktorí chcú prijať sviatosť krstu bude v stredu  o 19.00 na fare. Ak viete o niekom, môžete mu sprostredkovať túto informáciu.
– Stretnutie seniorov bude na budúcu nedeľu o 15.00 v pastoračnom centre.
– Zbierka na kostol v Šalgovíku bola 3040 €. Pán Boh zaplať za milodary.
– Na budúcu nedeľu je celodiecézna zbierka na podporu kresťanského rádia Lumen.
– Pripravujeme výlet do Vysokých Tatier na sobotu 6. októbra. Odchod autobusu bude ráno o 6.00. Odchod naspäť zo Štrbského Plesa bude o 18.30. Cena za dopravu je 5 €. Program v Tatrách bude individuálny. Ponuku na túry nájdete na plagátoch. Zapísať sa je potrebné do budúcej nedele v sakristii spolu s poplatkom.
– Spoločenstvo Net for God vás pozýva na stretnutie pri modlitbe a filme. Titul filmu : Dobré víno z Kány. Vo filme môžete objaviť krásu Božieho diela  v manželských stretnutiach Kána. Tešíme sa na vás v sobotu 29. septembra o 19.00 v pastoračnom centre na prízemí. Bližšie informácie sú na výveskách.
– Modlitbové trojdnie Modlitieb matiek bude v piatok a sobotu o 18.45 a v nedeľu o 16.30 v Konkatedrále sv. Mikuláša.
– Na výveske nájdete ponuku cestovnej kancelárie na púť k Pátrovi Piovi, sv. Františkovi a sv. Rite do Talianska v novembri tohto roku.
– Odporúčame pozrieť si webovú stránku prešovských misií: www.misiepo.sk. Nájdete tam viacero podnetov pre službu počas misií. Budeme radi, ak sa pridáte a pomôžete.