Aktuálne farské oznamy z nedele 23. novembra

Ponúkame vám farské oznamy, ktoré ste si mohli vypočuť pri svätých omšiach v nedeľu 23. novembra.

 • Ďakujeme všetkým (kaplánom Martinovi a Radovi, mladým, animátorom…), ktorí sa zapojili do Týždňa Cirkvi pre mladých.
 • Ďakujeme ženám, mamkám… za vypranie miništrantských odevov.
 • V utorok je stretnutie členov farskej charity po večernej sv. omši na fare.
 • Požehnanie adventných vencov pre ZŠ Sibírska a ZŠ Šrobárová bude v piatok (28.11.) o 16.00 v Kostole Krista Kráľa. Pozývame žiakov, učiteľov i rodičov.
 • Požehnanie adventných vencov pre ostatných bude v sobotu pri večernej sv. omši.
 • Zbierka na kostol z minulej nedele bola 3310 €. Pán Boh zaplať za milodary.
 • Na budúcu nedeľu je celoslovenská zbierka na charitu.
 • Kapucín Felix pozýva na koncert na budúcu nedeľu (30.11.) v kine Scala o 16.00. Vstupenky (cena 5 €, resp. 3 €) si môžete kúpiť v predaji pri hlavnom vchode, resp. v sakristii. Deti a mládež do 15 rokov má vstup zdarma.
 • Pozvánka: Pozývame vás na adventné večery vždy v piatok večer pred adventnou nedeľou o 19.00 u nás v pastoračnom centre na 1. posch. Na najbližší piatok (28.11.) bude naším hosťom Ľuboš Štofko. Téma večera: Hrozí rodinám zánik? (Fakty, mýty, a manipulácie o hrozbách pre rodinu. Stretnutia sú určené pre všetkých: mladých i starších, manželov i slobodných.
 • Ak by chcel niekto na Vianoce urobiť radosť deťom z rodín, ktoré sú v núdzi a z mnohodetných rodín, tak môže pripraviť balíček (veľkosti škatule od topánok). Zapísať sa do zoznamu podľa vekových kategórií môžete o týždeň na 1. adventnú nedeľu po všetkých svätých omšiach. Viac informácií na nástenkách a letákoch. Ďakujeme.
 • V apríli plánujeme púť do Sv. Zeme. Dátum ešte nie je určený presne. Kto by mál eventuálne záujem o púť, nech sa nezáväzne zapíše v sakristii, resp. v kancelárií. Cena cca: 680 €.
 • Na budúcu nedeľu bude odpustová slávnosť sv. Františka Xaverského v Šalgovíku. Sv. omša bude o 10.30. Sláviť ju bude o. biskup Stanislav Stolárik.
 • Bol by niekto ochotný prispieť na Mikulášske balíčky pre deti? Napr. sladkosťami…