Aktuálne farské oznamy z nedele 23. marca

Ponúkame vám farské oznamy, ktoré ste si mohli vypočuť pri svätých omšiach v nedeľu 23. marca.

 

– Pozývame vás na modlitbu Krížovej cesty o 15.00. Dnes sa ju budú modliť kňazi.
– V utorok na slávnosť Zvestovania Pána bude naviac sv. omša ráno o 6.00.- Pri príležitosti Dňa počatého dieťaťa, ktorý si už tradične pripomíname 25. marca, sa konajú vo všetkých krajských mestách verejné zhromaždenia, ktorých hlavným mottom je „Slovensko za život“ a nadväzujú na minuloročný septembrový Pochod za život v Košiciach. To, že aj Prešov je za život a za rodinu tvorenú manželstvom muža a ženy, môžeme dať najavo svojou účasťou na takomto zhromaždení pred Konkatedrálou sv. Mikuláša dňa 29. marca (sobota) o 17.00. Program zhromaždenia nájdete na plagátoch pri východoch z kostola, kde vám budú ponúknuté aj letáčiky Fóra života.
– Duchovná obnova pre seniorov bude vo štvrtok o 15.00 v kostole v Šalgovíku.
– Duchovná obnova pre lektorov bude v sobotu o 13.30 v kostole v Šalgovíku.
– Modlitbové trojdnie spoločenstva Modlitby matiek bude vo františkánskom kostole nasledovne: piatok a sobota o 17.15, nedeľa o 14.45.
– Dnes po svätých omšiach si môžete zakúpiť veľkonočných baránkov, ktorých vyrobili veriaci z farnosti Pavlovce nad Uhom. Ich kúpou podporíte dostavbu pastoračného centra v ich farnosti. Cena je 5 €. Dnes je ostatný termín predaja.
– Dnes po sv. omši je mesačná zbierka na kostol.
– V predaji si môžete kúpiť knihu s názvom Šalgovík náš domov. Bola vydaná pri príležitosti konsekrácie Kostola sv. Františka Xaverského a nájdete v nej zaujímavé čítanie a mnoho fotografií o histórii tejto mestskej časti, o histórií ako aj o rekonštrukcií kostola. Cena 5 €.
– Do konca apríla nám do sakristie či kancelárie môžete prinášať vyplnené formuláre na 2 percentá z daní. Prázdne tlačivá nájdete pri východoch z kostola, resp. v sakristii.
– Pripomíname, že na budúcu víkend v noci zo soboty na nedeľu sa mení čas. O 02. h. SEČ posúvame hodinky na 03. h. SEČ.