Aktuálne farské oznamy z nedele 23. júna

Ponúkame vám farské oznamy, ktoré ste si mohli vypočuť pri svätých omšiach v nedeľu 23. júna.

– Na budúcu sobotu je prikázaný sviatok apoštolov sv. Petra a Pavla. Sv. omše budú ako v nedeľu: 6.00, 7.00, 9.00, 11.00, večerná sv. omša bude o 19.00. V tento deň bude sv. omšu o 11.00 sláviť novokňaz Peter Štieber (náš bývalý diakon).
– P. kaplán Matúš od 1.7. odchádza do farnosti Sv. Gorazda v 
Košiciach na Terase. Rozlúčime sa s ním v nedeľu pri sv. omši o 9.00 a 11.00. Na jeho miesto príde p. kaplán Jozef Kuľha, t.č. kaplán vo Vranove.
– Deti, ktoré sa prihlásili na výlet do ZOO v Košiciach odchádzajú z parkoviska od fary v stredu (26.6.) o 9.00. Predpokladaný návrat je okolo 16.00. Deti nech si vezmú dostatok tekutín a vstupné 3,20€.
– Modlitbové trojdnie spoločenstva Modlitby Matiek bude v piatok (17.00), sobotu (18.00) a nedeľu (17.00) v Gr. kat. Kostole Povýšenia sv. Kríža na Sekčove.
– Levočská púť
bude 6. a 7. júla. Autobus bude odchádzať v sobotu o 15.00 a v nedeľu o 5.00. Prihlásiť sa môžete v sakristii do budúcej nedele s poplatkom 5 €.
– Sv. omše v kaplnke Božieho Milosrdenstva počas prázdnin nebudú.
– Cirkevná základná umelecká škola sv. Mikuláša v Prešove s pobočkou aj tu na Sekčove pozýva deti, mládež i dospelých na talentové pohovory v hudobnom, výtvarnom a literárno-dramatickom odbore denne do 24. 6. do 26.6. od 14.00 do 17.00. Bližšie informácie nájdete na výveske.
– Centrum voľného času
ďakuje za pomoc všetkým dobrovoľníkom a sponzorom, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomohli pri realizácii Športfestu 2013. Len vďaka ním sme mohli pripraviť tento dvojdňový program, ktorý na sídlisku Sekčov je jediný tohto druhu.  Ďakujeme aj tým,  ktorí sa zúčastnili samotných súťaží. Víťazí, ktorí si neprevzali ceny na športfeste, môžu tak urobiť počas nasledujúceho týždňa. Ceny im budú odovzdané v centre.
– Počas letných prázdnin
je v CVČ pripravený pre deti a mladých nasledovný program:

a) denné pobyty počas 4 týždňov

b) víkendové cyklistické a turistické výlety

c) týždenný tábor Mníchovský potok

Presné termíny a bližšie informácie na stránke centra alebo priamo v centre v pracovných dňoch od 10.00h – 16.00h

Na budúcu nedeľu vyjde nové číslo Kuriéra Krista Kráľa.
– Zbierka na kostol
z minulej nedele bola 2680 €. Vďaka za milodary.