Aktuálne farské oznamy z nedele 23. augusta

Ponúkame vám farské oznamy, ktoré ste si mohli vypočuť pri svätých omšiach v nedeľu 23.augusta:

 • Detské olympijské hry sa začínajú dnes o 20.00 zapálením olympijského ohňa na ihrisku. Prosíme prihlásené deti o účasť.
 • V pondelok sa deti prihlásené na DOH stretnú spolu s animátormi o 8.30 pred kostolom.
 • V pondelok bude omša aj o 9.00.
 • DOH končia v piatok po večernej sv. omši záverečným ceremoniálom. Potešíme sa aj vašej pomoci vo forme koláčov, ktoré môžete priniesť pred sv. omšou na faru do kuchyne.
 • Od pondelka budeme na fare variť pre 140 ľudí :). Kto má doma veľa zeleniny, ovocia, džemov…, môže ich doniesť počas týždňa na faru do kuchyne. Privítame akúkoľvek pomoc vo forme darov.
 • Od prvej septembrovej nedele (6.9.) začínajú nedeľné večerné sv. omše o 18.00.
 • Zbierka na kostol z minulej nedele bola 1375 €. Ďakujeme za milodary.
 • Stretnutie seniorov bude na budúcu nedeľu o 15.00 v PC na prízemí.
 • CVČ sv. Jána Pavla II. vám pripomína možnosť zápisu vašich detí do záujmových útvarov CVČ denne  v čase od 9.30 do 11.30 a popoludní od 16.30 do 18.30 v kancelárii CVČ. Ponuku si všimnite na nástenke pri hl. vchode, resp. na internetovej stránke CVČ.
 • Do Vašej pozornosti dávame aj nový útvar- aerobik zumba – každý utorok  od 18.30 do 19.30.

V utorky od 16.30 do 18.30 vás zároveň pozývame zapojiť sa do projektu OZ Malíček, ktoré pomáha predčasne narodeným deťom.

 • nájdete nás aj na fb: cvcjp2 J