Aktuálne farské oznamy z nedele 23. apríla

Ponúkame vám farské oznamy, ktoré ste si mohli vypočuť pri svätých omšiach v nedeľu 23. apríla:

  • Dnes je odpustová slávnosť v Kaplnke Božieho milosrdenstva na poliklinike. Začne vysluhovaním sviatosti zmierenia o 14.00, ruženec BM o 15.00 a omšou 15.30. Tohto roku bude v rímskokatolíckom obrade.
  • O týždeň v pondelok (1. mája – voľný deň) plánujeme výlet pre miništrantov na Sninský Kameň a Starinu. Bližšie informácie v sakristii. Miništranti zapisujte sa na zoznam do stredy 26. 4. Miništranti majú výlet zdarma.
  • Oznam pre členov detského zboru: Reportáž, ktorú sme nedávno natáčali, odvysiela STV2 v relácií Orientácie v nedeľu o 12.20.
  • Od prvej májovej nedele, t.j. o dva týždne (7.5.) budú večerné sv. omše o 19.00.
  • CVČ oznamuje že najbližší aerobic bude 2. mája o 18.45.
  • Aktivisti v projekte 9 mesiacov za život pozývajú na víkendovú púť do Krakova v termíne od 6. do 8. mája. Program zahŕňa: účasť na Púti rádia Lumen v Lagiewnikoch; ubytovanie na Kalwárii Zebzydowskej; stretnutie s Wandou Poltawskou, blízkou spolupracovníčkou Jána Pavla II.; návšteva Wadowic. Viac informácii a kontakt je na plagáte (na výveske).

Pre birmovancov:

– Dnes (nedeľa) po večernej sv. omši začneme duchovnú prípravu na sviatosť birmovania. Stretnutie bude v kostole.

– Vo štvrtok po večernej sv. omši budeme viacerí kňazi vysluhovať sv. zmierenia pre birmovancov.

–  Nácvik na birmovku bude v piatok po mládežníckej sv. omši.

– Sviatosť birmovania udelí našim mladým o. biskup Marek Forgáč pri sv. omši v sobotu o 10.00. Prosíme rodičov a príbuzných, aby lavice dole v kostole nechali pre birmovancov a ich birmovných rodičov.

  • Prosíme všetkých vás aby sme sa po tieto dni zjednotili v osobnej aj spoločnej modlitbe za birmovancov.

 

Šalgovík: sv. omše: streda, piatok o 18.00, nedeľa o 9.00.