Aktuálne farské oznamy z nedele 22. novembra.

Ponúkame vám farské oznamy, ktoré ste si mohli vypočuť pri svätých omšiach v nedeľu 22. novembra:

 • Naše poďakovanie patrí všetkým, ktorí počas minulého týždňa pripravovali programy v rámci Týždňa Cirkvi pre mladých.
 • Ďakujeme ženám, ktoré pomohli pri praní miništrantských odevov.
 • Požehnanie adventných vencov bude na budúcu sobotu pri večernej sv. omši.
 • V predaji si môžete kúpiť vianočné oblátky. Cena: 1 €
 • Na budúcu nedeľu bude celoslovenská zbierka na charitu.
 • Zbierka na náš kostol z predchádzajúcej nedele bola 2 294 €. Ďakujeme.
 • OZ Malíček vás pozýva na benefičný koncert, ktorý sa uskutoční dňa 29. novembra 2015 v dvorane evanjelického kolégia (bývalá štátna vedecká knižnica). Hosťom koncertu je aj náš detský zbor Sekčováčik,
 • CVČ sv. Jána Pavla II. pripravuje adventnú burzu s názvom „Kilo anjelov“. Dobrovoľníkov, ktorí chcú pomôcť s prípravou, očakávame v utorok (24.11) o 16.30 v PC na poschodí.
 • Oznamy našej farskej charity:
 • Kto by chcel na Vianoce urobiť radosť deťom z rodín, ktoré sú v núdzi a z mnohodetných rodín, tak môže pripraviť balíček (vo veľkosti škatule od topánok). Zapísať sa do zoznamu podľa vekových kategórií budete môcť o týždeň po všetkých sv. omšiach.
 • Pozývame všetkých veriacich intenzívnejšie prežiť čas adventu aj modlitbou za tie rodiny alebo jednotlivcov, ktorí sú na tom či už materiálne alebo duchovne horšie ako ostatní. Ponúkame aj možnosť viac sa s takouto rodinkou spriateliť, príp. ich niekedy pozvať na obed, na výlet, podeliť sa s nimi s časom alebo aj rôznymi vecami, príp. darovať stravné lístky alebo peniaze do pokladničky alebo aj tip na ďalšiu rodinu v núdzi.
 • Na budúcu nedeľu bude v Šalgovíku odpustová slávnosť
  Františka Xaverského. Sv. omša bude o 10.30.