Aktuálne farské oznamy z nedele 22. júla

Ponúkame vám farské oznamy, ktoré ste si mohli vypočuť pri svätých omšiach v nedeľu 22. júla.

 

– Dnes večeradlo nebude.
– Dnes je v Gaboltove odpustová slávnosť. STV vysiela priamy prenos o 10:30 hod.
– Detské olympijské hry budú tak ako každý rok v posledný prázdninový týždeň (26.8. – 31.8.) Prihlášky budú v sakristii, vyplnenú prihlášku spolu s peniazmi vhoďte do pripravenej krabice v sakristii (fialová krabica s nápisom DOH). Prihlasovanie je možné do 20. augusta 2012. Cena: 10 €, dvaja súrodenci po 9 €, traja a viac súrodencov po 8 €.
– Otcovia karmelitáni pozývajú všetkých ctiteľov karmelitánskeho škapuliara na stretnutie, ktoré sa uskutoční 28. júla na Starých Horách. Viac informácií na výveskách.
– Na budúcu sobotu (28.7.) po večernej sv. omši pozývame mladých aj deti s rodičmi na spoločnú  prázdninovú opekačku. O zábavu sa postaráme, prineste si to, na čo máte chuť.
– Na budúcu nedeľu po sv. omšiach bude zbierka, ktorá je určená na výstavbu kostola v Ruskej Novej Vsi. Vopred Pán Boh zaplať.