Aktuálne farské oznamy z nedele 22. februára

Ponúkame vám farské oznamy, ktoré ste si mohli vypočuť pri svätých omšiach v nedeľu 22. februára.

  • Pobožnosť Krížovej cesty bude dnes o 15.00. Pripravuje ju spoločenstvo lektorov.
  • Večer chvál bude dnes o 19.00 v kine Scala.
  • Počas nasledujúceho týždňa nebudú stretká birmovancov.
  • Detské stretko v sobotu nebude.
  • kaplán Radoslav s animátormi pozývajú deti 1. až 6. ročníka ZŠ na Nocovačku v CVČ z piatka 27.2. na sobotu 28.2. Čaká vás: polnočná svätá omša, nočná hra a rôzne aktivity. Prihlásiť sa môžete v sakristii. Bližšie informácie sú na výveskách.
  • Srdečne vás pozývame na muzikálovú rozprávku Príbeh z Tamiru, ktorá bude na budúcu sobotu a nedeľu v kine Scala. Pripravili ju tvorcovia muzikálu Farár z (M)arsu a Volajte ma Meggy. Vstupenky sú v sakristii. Podrobnejšie informácie nájdete na výveskách.
  • Prosíme vás o podporu nášho občianskeho združenia Kráľ Sekčova formou darovania 2 percent z daní. Tlačivo nájdete pri jednotlivých východoch.
  • Po sv. omši môžete dnes prispieť na celoslovenskú zbierku na charitu.