Aktuálne farské oznamy z nedele 22. decembra

Ponúkame vám farské oznamy, ktoré ste si mohli vypočuť pri svätých omšiach v nedeľu 22. decembra.

 

 

– Sviatosť zmierenia môžete prijať dnes (nedeľa) od 14.30 tu v našom kostole. Spovedať budeme do 17.15. V pondelok sa už nespovedá.
– Dnes si po sv. omši môžete kúpiť nové číslo nášho farského občasníka Kuriér. Nájdete v ňom mnohé hodnotné postrehy, ktoré vyšli z pera a srdca ľudí žijúcich v našej farnosti, taktiež je v ňom program bohoslužieb počas sviatkov a fotogaléria obnoveného kostola v Šalgovíku. Cena: 50 centov.
Betlehemské svetlo donesú naši skauti v pondelok na večernú sv. omšu a zobrať si ho budete môcť v utorok na vigíliu od 9.00 – 12.00 v kostole.
– Farnosť v Šebastovej pripravila živý Betlehem s odohraním príbehu o narodení Ježiša Krista. Uskutoční sa v utorok o 10.00 v Ľuboticiach pri Komunitnom centre (blízko kostola).
Na Vigíliu Narodenia Pána (utorok) budú sv. omše: 16.00 (pre rodiny s deťmi), 22.00, 24.00.
V stredu na Slávnosť Narodenia Pána sv. omša ráno o 6.00 NEBUDE. Nasledujúce sv. omše budú ako v nedeľu.
Jasličková pobožnosť na Slávnosť Narodenia Pána (streda) bude o 14.30. Pripravujú ju naše deti.
– Na sviatok sv. Štefana (štvrtok) budú sv. omše ako v nedeľu.
Stretnutie seniorov bude na budúcu nedeľu (29.12.) o 14.00 v PC.
– Naše deti sa aj tohto roku zapojili do projektu „Dobrá novina“. Jedná sa o koledovanie detí a ohlásenie vianočného tajomstva, s tým, že výťažok je určený pre chudobné deti v Afrike. Koledovanie bude na budúcu nedeľu (29.12.) v kostole po sv. omši o 9.00 a o 11.00. O 13.30 pôjdu deti koledovať do rodín, ktoré ich pozvú. Kto by ich rád prijal, nech sa zapíše  v sakristii. Môžeme navštíviť max. 25 rodín.
– Na budúcu nedeľu bude v našom kostole slávnostný vianočný koncert kolied. Začne o 16.00. Predstavia sa tri zbory: STAUROS – gr. katolícka farnosť Povýšenia sv. Kríža na Sekčove, TRINITAS – rím. katolícka farnosť Najsvätejšej Trojice na Solivare, a náš Zbor Krista Kráľa.