Aktuálne farské oznamy z nedele 22. decembra

Ponúkame vám farské oznamy, ktoré ste si mohli vypočuť pri svätých omšiach v nedeľu 22. decembra:

 • Sviatosť zmierenia môžete prijať dnes (nedeľa) od 14.15 do 17:30 v našom kostole.
 • Betlehemské svetlo budú skauti rozdávať v utorok (24.12.) od 9.00-11.00. Rozdávať ho nebudú v kostole, ale na farskej terase pri PC.
 • Na Vigíliu Narodenia Pána (utorok) budú sv. omše: o 16.00 a o 22.00, polnočná o 24.00.
 • V stredu na slávnosť Narodenia Pána a vo štvrtok na sviatok sv. Štefana budú sv. omše ako v nedeľu.
 • Sv. omšu vo štvrtok na sviatok sv. Štefana o 11.00 bude sláviť pomocný košický biskup o. Marek Forgáč.
 • Budúca nedeľa je aj Nedeľou Sv. Rodiny, preto pri všetkých sv. omšiach si manželia budú môcť obnoviť manželské sľuby. Prosíme manželov, aby počas sv. omše stáli, resp. sedeli pri sebe.
 • Taktiež v nedeľu Sv. Rodiny je v celej diecéze vyhlásená zbierka na podporu rodín z Mukačevskej ul.
 • Vianočné stretnutie seniorov bude v nedeľu (29.12.) o 15.00 v PC na prízemí.
 • V predaji je časopis košických bohoslovcov Boromeo, a CD, ktoré naspievala Schola cantorum z košického seminára.
 • Aj tento rok máme pripravenú modlitbu s textom požehnania domu, resp. bytu, ktorej súčasťou je aj nálepka (20-C+M+B-20), ktorú si môžete nalepiť na dvere. Cena: 2 €. Už dnes je pripravená pri hlavnom východe z kostola.
 • Dnes je zbierka na kostol. Ďakujeme za milodary

Opál – utorok o 24.00, streda, štvrtok a nedeľa o 11.45

Šalgovík – utorok: 24.00, streda, štvrtok: 9.00, piatok:     18.00, sobota:  7.00, nedeľa:9.00. Betlehemské svetlo na vigíliu od            9.00 do 9.30.

 • Oznam po 9.00 – Pozývame na „kávu špeciál“, dúfam, že koláčiky máte, možno bude aj punč…