Aktuálne farské oznamy z nedele 21.mája

Ponúkame vám farské oznamy, ktoré ste si mohli vypočuť pri svätých omšiach v nedeľu 21.mája:

  • Vo štvrtok je prikázaný sviatok Nanebovstúpenia Pána. omše: 6.00, 9.00, 16.00, 18.00. V kaplnke BM na poliklinike sv. omša nebude.
  • Modlitba mariánskeho večeradla bude dnes o 14.30.
  • V utorok dopoludnia budú mať na našom farskom ihrisku Športové hry seniori. Súťažiť bude 16 klubov z prešovského regiónu. Začíname sv. omšou o 9.00.
  • Zápis budúcoročných birmovancov bude o dva týždne v piatok júna po večernej sv. omši v kostole. Týka sa terajších študentov 1. ročníka na stredných školách, resp. tých, ktorí sú v quinte na osemročných gymnáziách, narodených do augusta 2001. Prihlásiť sa môžu aj starší. Prineste si prosím pero.
  • Na budúcu sobotu prebehne v našom meste akcia „Milujem svoje mesto“ V rámci nej budeme spoločne čistiť plochy od odpadkov, zametať ulice, odstraňovať burinu… Chceme skrátka spojiť sily a urobiť niečo konkrétne pre náš Prešov. Akcia prebehne od 8.30 do 13.30. Môžete sa pridať k tejto aktivite a skrášliť aj okolie vášho vchodu do bloku.
  • V predvečer akcie (piatok) sa o 19.00 uskutoční koncert gospelovej kapely ESPÉ na pódiu na Hlavnej ul., na ktorý ste tiež srdečne pozvaní. 
  • Odchod autobusu pre seniorov na výlet do Banskej Štiavnice je v stredu ráno o 5.00 (nie o 5.30 ako sa pôvodne plánovalo). Ešte máme voľné miesta. Kto by mal záujem, môže sa prihlásiť v sakristií do pondelka večera. Poplatok za autobus je 13 €.
  • Na budúcu nedeľu bude zbierka na náš kostol.
  • Oznam pre rodičov a príbuzných, ktorí potrebujú riešiť problém závislosti svojich detí: Od piatku dňa 26. mája 2017 o 19.00  začínajú tzv. rodičovské kluby Komunity Cenacolo aj v Košiciach v Dominikánskom kláštore na Mäsiarskej 6. Privítame všetkých ľudí dobrej vôle, ktorí majú o problematiku závislosti a Komunitu Cenacolo záujem a záujem získať informácie o uvedených témach od rodičov, ktorí cestu komunity už kráčajú. Tento cieľ by mali plniť Rodičovské kluby ktoré sa budú od 26/5 konať každý piatok od 19.00. Je to príležitosť pre rodičov a príbuzných, ktorí hľadajú najlepšiu cestu ako pomôcť svojim závislým deťom a blízkym.

 

Šalgovík: štvrtok, piatok o 18.00, nedeľa o 9.00.