Aktuálne farské oznamy z nedele 21. júla

Ponúkame vám farské oznamy, ktoré ste si mohli vypočuť pri svätých omšiach v nedeľu 21. júla.

– Dnes popoludní o 14.30 bude mariánske večeradlo.
– V pondelok po večernej sv. omši o 18.30 pozývame rodičov, ktorí nahlásili svoje deti na detský tábor Ski Búče na krátke stretnutie v miestnosti za oltárom. Popri informáciách o tábore, bude možnosť aj vyplatiť poplatok (45 €) za tábor.
– V pondelok o 19.00 bude stretnutie mladých, ktorí sa chcú zapojiť do organizácie Detských olympijských hier. Kto má chuť takto sa zapojiť do činnosti farnosti je srdečne pozvaný. Stretneme sa v Pastoračnej miestnosti na fare.
– V nedeľu 25. augusta sa uskutoční 11. púť mužov v Gaboltove. Program je na výveske.
– Detské olympijské hry budú v posledný prázdninový týždeň (od 25. 8. do 30. 8.). Prihlášky sú v sakristii, vyplnené ich potom vhoďte v obálke spolu s peniazmi do škatule pripravenej v sakristii. Bližšie informácie sú na prihláške.

Oznamy CVČ:
– V termíne od 29. 7. do 2. 8. pripravujeme pre deti celodenný tábor s bohatým programom pod názvom Stredoveký tábor v Mníchovskom potoku pri Bardejove. Keďže sa niekoľkí odhlásili potrebujeme doplniť kapacitu. V prípade záujmu je potrebné sa osobne prihlásiť do stredy v centre od 7.00 do 16.00h. Cena pobytu 75 € zahŕňa (ubytovanie, stravu, dopravu a poistenie).
– V sobotu 27. júla sa uskutoční cyklistický výlet na Borkút spojený s opekačkou. Bližšie info v centre alebo na stránke centra.
– Oznamujeme všetkým prihláseným aj neprihláseným, že  zajtra od pondelka 22.7. začíname denný anglický tábor pod názvom Rozprávková angličtina. Tešíme sa na stretnutie.