Aktuálne farské oznamy z nedele 21.decembra

Ponúkame vám farské oznamy, ktoré ste si mohli vypočuť pri svätých omšiach v nedeľu 21. decembra.

  • Sviatosť zmierenia môžete prijať dnes (nedeľa) od 14.15 tu v našom kostole. Spovedať budeme do 17.15. V pondelok a utorok sa už nespovedá.
  • Betlehemské svetlo donesú naši skauti v utorok na večernú sv. omšu a zobrať si ho budete môcť v stredu na vigíliu od 9.00 – 12.00 v kostole.
  • Na Vigíliu Narodenia Pána (stredu) budú sv. omše: 16.00 (pre rodiny s deťmi), 22.00, 24.00.
  • Vo štvrtok na Slávnosť Narodenia Pána budú sv. omše ako v nedeľu (vrátane o 6.00 ráno).
  • Jasličková pobožnosť na Slávnosť Narodenia Pána (štvrtok) bude o 15.00. Pripravujú ju naše deti.
  • Na sviatok sv. Štefana (piatok) budú sv. omše ako v nedeľu.
  • Stretnutie seniorov bude na budúcu nedeľu (28.12.) o 15.00 v PC.
  • Budúca nedeľa je nedeľou sv. rodiny. Počas všetkých sv. omší si manželia budú môcť obnoviť manželský sľub, preto prosíme manželov, aby sedeli, či stáli spolu.
  • Naše deti sa aj tohto roku zapojili do projektu „Dobrá novina“. Jedná sa o koledovanie detí a ohlásenie vianočného tajomstva, s tým, že výťažok je určený pre chudobné deti v Afrike. Koledovanie bude na budúcu nedeľu (28.12.) v kostole po sv. omši o 9.00 a o 11.00. Popoludní pôjdu deti koledovať do rodín, ktoré ich pozvú. Kto by ich rád prijal, nech sa zapíše  v sakristii. Môžeme navštíviť max. 25 rodín.
  • Púť do Sv. Zeme sa uskutoční od 21.apríla do 28. apríla 2015. Máme ešte asi 20 voľných miest. Kto má záujem, nech sa prihlási v sakristii do budúcej nedele. Cena: cca 680 €.