Aktuálne farské oznamy z nedele 21.augusta

Ponúkame vám farské oznamy, ktoré ste si mohli vypočuť pri svätých omšiach v nedeľu 21.augusta:

  • Popoludní o 15.30 bude mariánske večeradlo.
  • Prosíme, aby ste vrátili vyplnené, prípadne prázdne prihlášky na DOH najneskôr do pondelka (22.8.)
  • Stretnutie seniorov bude na budúcu nedeľu o 15.00 v PC.
  • Pripomíname, že od prvej septembrovej nedele (4.9.) budú nedeľné večerné sv. omše naspäť o 18.00.
  • CVČ sv. Jána Pavla II. aj tohto roku otvára rôzne krúžky. Od pondelka si môžete všimnúť ich ponuku na internetovej stránke CVČ, resp. na nástenke v kostole, či priamo v PC.

Šalgovík: piatok – 19.00, nedeľa – 9.00