Aktuálne farské oznamy z nedele 21. apríla

Ponúkame vám farské oznamy, ktoré ste si mohli vypočuť pri svätých omšiach v nedeľu 21. apríla.

– Mariánske večeradlo bude dnes (nedeľa) o 14.30.
– Dnes po sv. omši je zbierka na kňazský seminár. Ďakujeme za každý dar.
– Spoločenstvo Net for God Vás pozýva na otvorené stretnutie pri  filme a modlitbe. Titul filmu „Alžbeta Uhorská – Kráľovná chudobných „. Tešíme sa na vás v sobotu 27.4. o 19.00  v PC na prízemí. Bližšie informácie sú na výveskách.
– Stretnutie seniorov bude na budúcu nedeľu (28.4.) o 15.00 v PC.
– V stredu v kostole po detskej sv. omši bude krátka katechéza pre rodičov prvoprijímajúcich detí. A po nej bude možnosť rodičov sa stretnúť s katechétmi a dotiahnuť organizačné veci.
– V sobotu pozývame deti o 10.00 na detské stretko a mladých o 19.00 na biblické stretko na fare.
– Hodnotiace stretnutie animátorov birmovancov bude 3.5. po sv. omši v PC.
– Formuláre na 2% nám môžete doniesť už iba do budúcej nedele.
– Oznam z farnosti sv. Mikuláša: Sv. omše v nedeľu, ktoré štandardne sú o 11.30, budú počas nasledujúcich 4 nedieľ o 12.00 z dôvodu 1. sv. prijímania.
– Rekonštrukčné práce na streche kostola by mali byť dokončené do konca nasledujúceho týždňa. O týždeň v nedeľu bude zbierka na tento účel.
– Zároveň v zadnej časti fary (od kopca) pripravujeme odkladacie priestory, aby sme mohli „konečne“ : odstrániť  rozpadajúcu sa plechovú búdu vedľa garáže. Pôvodne mala poslúžiť počas výstavby kostola na pracovné náradie a statočne vydržala až doteraz.