Aktuálne farské oznamy z nedele 20. septembra

Ponúkame vám farské oznamy, ktoré ste si mohli vypočuť pri svätých omšiach v nedeľu 20. septembra :

  • Mariánske večeradlo bude dnes (nedeľa) o 14.30.
  • Spoločenstvo Modlitby Matiek má modlitbové trojdnie na budúci piatok (18.30), sobotu (19.00) a nedeľu (16.00) v gr. kat. kostole na Sídlisku III.
  • Pravidelné stretnutie rozvedených bude v utorok o 17.00 u františkánov. Začína sv. omšou.
  • Na budúcu sobotu bude vo františkánskom kostole modlitbové stretnutie s P. Laurentom Larroquom, generálnym zodpovedným Mariánskeho kňazského hnutia. Program začína o 16.00. Bližšie informácie na výveske.
  • Aj v tomto šk. roku pozývame mladých na stretká, vždy v sobotu o 19.00 na fare. Teší sa na vás kaplán Martin.
  • Na Konkatedrále sv. Mikuláša sa v tomto čase realizuje výmena strešnej krytiny a poškodeného krovu. V čase, keď sa staval náš kostol, tak tamojšia farnosť stavbu zastrešovala (aj finančne), tak skúsme teraz aj my pomôcť im. Takže kto by chcel, môže dnes po sv. omši prispieť do zbierky na Konkatedrálu. Ďakujeme za milodary.
  • Šalgovík: sv. omše: streda, piatok : 18.00, nedeľa: 9.00.