Aktuálne farské oznamy z nedele 20. októbra

Ponúkame vám farské oznamy, ktoré ste si mohli vypočuť pri svätých omšiach v nedeľu 20. októbra.


– Modlitba posvätného ruženca
bude dnes popoludní o 14.30.
Stretnutie seniorov je dnes (nedeľa) o 15.00 v PC na prízemí.
– Keďže prvý piatok v mesiaci November pripadne na Sviatok Všetkých svätých, tak spovedať chorých pôjdeme už tento týždeň v piatok vo zvyčajnom čase.
– Na budúcu nedeľu je celoslovenská zbierka na misie.
Zbierka na kostol v Šalgovíku bola 2 020 €. Ďakujeme za podporu.
– Dnes po svätej omši máte možnosť si zakúpiť symbolické sviečky. Nimi 2. novembra už po 11-tý krát v rámci akcie Sviečka za nenarodené deti, spojíme spomienku na všetkých zosnulých so spomienkou na tie deti, ktoré zomreli pred narodením. Symbolickým príspevkom 1 euro za originálnu sviečku, podporíte projekty Fóra života určené na pomoc tehotným ženám v núdzi.
Oznam Rady pre rodiny v núdzi a mnohodetné rodiny: Pozývame šikovné dievčatá a ženy pomôcť pri výrobe kytíc na hroby našich zosnulých. Stretneme sa v PC vo štvrtok 24.10. po dopoludňajšej sv. omši (9.30) a v piatok 25.10. o 9.00.
„Videl som Boha v človeku“ Tak sa mnohí vyjadrili o istom francúzskom svätcovi. Ak chcete vedieť, kto ním bol, tak prijmite pozvanie na budúcu sobotu o 19.00 v PC na prízemí. Pri krátkom filme a modlitbe budete mať možnosť nahliadnuť do života daného muža. Bližšie info na výveskách.
– Pripomíname, že v sakristii je možnosť prihlásiť sa na púť do Sv. Zeme v marci na budúci rok.