Aktuálne farské oznamy z nedele 20.novembra

Ponúkame vám farské oznamy, ktoré ste si mohli vypočuť pri svätých omšiach v nedeľu 20. novembra:

 • Požehnanie adventných vencov bude na budúcu sobotu pri večernej sv. omši.
 • V piatok o 16.00 v kostole posvätíme adventné vence pre ZŠ Šrobárová a Sibírska. Pozývame žiakov, učiteľov i rodičov.
 • Naše poďakovanie patrí všetkým, ktorí počas minulého týždňa pripravovali programy v rámci Týždňa Cirkvi pre mladých.
 • Kalendáre a podielové knihy pre členov SSV budú k dispozícií o týždeň. Členský poplatok je nemenný – 5 €.
 • Na budúcu nedeľu bude celoslovenská zbierka na charitu.
 • Stretnutie rodičov prvoprijímajúcich deti zo ZŠ Sibírska bude v sobotu (26. 11.) o 9.00 v PC na 1. posch. (vchod z boku).
 • Sme radi, že okrem „dospeláckeho a detského“ zboru, aj mládežnícky zbor už má svoje „CD – čko“. Môžete si ho zakúpiť po sv. omši. Cena: 10 €. Keďže obsahuje piesne s vianočnou tematikou, môže byť vhodným darčekom aj na Vianoce. Dúfam, že nebude chýbať v žiadnej sekčovskej rodine, kde sa budú tohto roku sláviť Vianoce J.
 • Oznamy našej farskej charity:
 • Pozývame všetkých veriacich intenzívnejšie prežiť čas adventu aj modlitbou za tie rodiny alebo jednotlivcov, ktorí sú na tom či už materiálne alebo duchovne horšie ako ostatní. Ponúkame aj možnosť viac sa s takouto rodinkou spriateliť, príp. ich niekedy pozvať na obed, na výlet, podeliť sa s nimi s časom alebo aj rôznymi vecami, príp. darovať stravné lístky alebo peniaze do pokladničky alebo aj tip na ďalšiu rodinu v núdzi.
 • Kto by chcel na Vianoce urobiť radosť deťom z rodín (do 14 rokov), ktoré sú v núdzi a z mnohodetných rodín, tak môže pripraviť balíček (vo veľkosti škatule od topánok). Zapísať sa do zoznamu podľa vekových kategórií budete môcť o týždeň po všetkých sv. omšiach pri hl. vchode.
  • Šalgovík- s omše: streda, piatok: 18.00, nedeľa: 9.00.