Aktuálne farské oznamy z nedele 20. januára

Ponúkame vám farské oznamy, ktoré ste si mohli vypočuť pri svätých omšiach v nedeľu 20. januára.

– Popoludní o 14:30 bude mariánske večeradlo.
– V sobotu po večernej sv. omši pozývame mládež na tematické stretko na faru.
– Spoločenstvo Net for God vás pozýva na stretnutie pri modlitbe a filme. Titul filmu: Bez hraníc. Tešíme sa na vás na budúcu sobotu 26.1. o 19:00 v Pastoračnom centre na prízemí. Bližšie informácie sú na výveskách.
– Modlitbové trojdnie spoločenstva Modlitby Matiek bude v piatok, sobotu a nedeľu v Kostole Kráľovnej pokoja na Sídl. III. Čas: PI, SO o 18.45, NE o 16.30.
– Dnes je zbierka na kostol. Pán Boh zaplať za milodary.