Aktuálne farské oznamy z nedele 20. decembra

Ponúkame vám farské oznamy, ktoré ste si mohli vypočuť pri svätých omšiach v nedeľu 20. decembra:

 • Sviatosť zmierenia môžete prijať dnes (nedeľa) od 14.15 tu v našom kostole. Spovedať budeme do 17.15. Od pondelka plánované spovedanie už nebude.
 • Dnes bude v kine Scala o 19.00 Večer chvál.
 • Betlehemské svetlo donesú naši skauti v stredu na večernú sv. omšu a zobrať si ho budete môcť vo štvrtok na vigíliu od 8.00 – 12.00 v kostole.
 • Na Vigíliu Narodenia Pána (štvrtok) budú sv. omše: 16.00 (pre rodiny s deťmi), 22.00, 24.00.
 • V piatok na Slávnosť Narodenia Pána budú sv. omše ako v nedeľu (vrátane o 6.00 ráno).
 • Jasličková pobožnosť na Slávnosť Narodenia Pána (piatok) bude o 15.00. Pripravujú ju naše deti.
 • Na sviatok sv. Štefana (sobota) budú sv. omše ako v nedeľu.
 • Stretnutie seniorov bude na budúcu nedeľu (27.12.) o 15.00 v PC.
 • Budúca nedeľa je nedeľou sv. rodiny. Počas všetkých sv. omší si manželia budú môcť obnoviť manželský sľub, preto prosíme manželov, aby sedeli, či stáli spolu.
 • Naše deti sa aj tohto roku zapojili do projektu „Dobrá novina“. Jedná sa o koledovanie detí a ohlásenie vianočného tajomstva, s tým, že výťažok je určený pre chudobné deti v Afrike. Koledovanie bude na budúcu nedeľu (27.12.) v kostole po sv. omši o 9.00 a o 11.00. Popoludní pôjdu deti koledovať do rodín, ktoré ich pozvú. Kto by ich rád prijal, nech sa zapíše v sakristii. Môžeme navštíviť max. 25 rodín.
 • V sakristii sa môžete zapísať na púť do Sv. Zeme, ktorá bude v apríli a na púť v Roku Milosrdenstva do Ríma, ktorá bude od 18.2. – 23.2. Podrobnosti o púti do Ríma si môžete prečítať na výveske pri hl. vchode.
 • Dnes po sv. omši je zbierka na náš kostol. Ďakujeme za milodary.
 • Ďakujeme za akúkoľvek pomoc a solidaritu pri včerajšej akcii KILO. Tak dobrovoľníkom ako aj darcom.
 • Šalgovík: 12. o 24.00

                                    25.12. o 9.00

                                    26.12. o 9.00

                                    27.12. o 9.00