Aktuálne farské oznamy z nedele 2. septembra

Ponúkame vám farské oznamy, ktoré ste si mohli vypočuť pri svätých omšiach v nedeľu 2. septembra.

 

– Dnes o 14.30 bude modlitba sv. ruženca spojená s eucharistickým požehnaním. Po pobožnosti bude výmena ružencových tajomstiev.
– Dnešná večerná sv. omša je už o 18.00
– Od zajtra (pondelok) môžete nahlásiť v kancelárií FÚ úmysly sv. omší na mesiace október, november, december. Kancelária je otvorená od 15.30 – 17.00.
– Stretnutie animátorov birmovancov bude v pondelok po sv. omši v PC na prízemí.
– Skúška veľkého zboru bude v pondelok 3.9. o 19tej v pastoračnom centre.
– Ďakujeme všetkým animátorom detských olympijských hier za čas a ochotu poslúžiť našim deťom.
– Detské sv. omše začnú tento týždeň v stredu. Prosíme všetkých rodičov, ktorých deti idú v tomto mšk. roku na 1. sv. prijímanie, aby prišli na sv. omšu (aj s deťmi) a po sv. omšu bude dôležité stretnutie týchto rodičov v kostole.
– Detský zbor bude mať 1. skúšku v pondelok o 18.00 v CVČ na poschodí. Kto by chcel byť členom zboru a spievať, tak taktiež môže prísť.
– Prvopiatkové spovedanie:
PO: 16.30 – 18.00, UT: 8.00 – 9.00, 16.30 – 18.00, STR: 16.00 – 18.00, ŠTV: 8.00 – 9.00, 16.00 – 20.00, PI: 16.00 – 18.00
– Sv. omše v Kaplnke BM začínajú v nasledujúcom týždni. Vo štvrtok sv. omša bude o 15.00 (prvopiatkový týždeň). V ostatné štvrtky v mesiaci je o 15.30.
– Celoprešovská mládežnícka sv. omša bude na bude v piatok o 18.00 na Prešovskej kalvárií.
– Púť na Kalvárií bude na budúcu sobotu a nedeľu. Program si všimnite na výveskách.
– Cirkevná základná umelecká škola sv. Mikuláša v Prešove s pobočkou tu na Sekčove vyhlasuje 2.kolo talentových pohovorov pre deti, mládež i dospelých, ktorí majú záujem o umelecké vzdelávanie v hudobnom, výtvarnom a literárno-dramatickom odbore. Talentové pohovory sa budú sa konať od 4. do 7. septembra v čase od 14 00 do 17 00. Bližšie informácie nájdete na plagáte na výveske.
– Dôležitý oznam CVČ: Začalo sa prihlasovanie do krúžkov a záujmových útvarov na budúci šk. rok. Letáčiky s ponukou krúžkov nájdete pri hl. vchode, resp. na www stránke. Spolu je k dispozícií viac ako 80 krúžkov. Prihlasovanie sa uskutočňuje v CVČ od pondelka do piatku v čase od 10.00 – 16.00. resp. cez on-line službu na webe. Prihlásiť sa je možné do 15.9.