Aktuálne farské oznamy z nedele 2. novembra

Ponúkame vám farské oznamy, ktoré ste si mohli vypočuť pri svätých omšiach v nedeľu 2. novembra.

  • Modlitba ruženca dnes popoludní nebude. Výmena ružencových tajomstiev bude na budúcu nedeľu.
  • Od pondelka do soboty po večerných sv. omšiach pôjdeme spoločne na cintorín pod Šalgovíkom, kde sa spoločne pomodlíme za zomrelých. Po sv. omši sa zhromaždite pred kostolom a počkáte na kňaza.
  • Povzbudzujeme vás, aby ste počas dušičkovej oktávy využili možnosť modliť sa za zosnulých a získať odpustky dušiam v očistci. Podmienkou je sviatosť zmierenia, účasť na sv. prijímaní (sv. omši), návšteva cintorína spojená s modlitbou za zomrelých.
  • V stredu bude v našej prešovskej nemocnici modlitbová vigília za život. Začne o 15.15 sv. omšou v nemocničnej kaplnke (Monoblok) a program bude pokračovať pri starej pôrodnici.

 

Šalgovík: sv. omše: streda, piatok – 18.00, nedeľa – 9.00.