Aktuálne farské oznamy z nedele 2. júna

Ponúkame vám farské oznamy, ktoré ste si mohli vypočuť pri svätých omšiach v nedeľu 2. júna.

– Dnes poobede od 15.00 do 18.00 pozývame deti na pátračku pod názvom „Detský agent 007“. Stretneme sa o 15.00 v CVČ a prosíme o dochvíľnosť, lebo po začatí pátračky sa už nebude dať zapojiť do hry.
– Sv. Otec na dnešný deň pre celú Cirkev stanovil adoráciu pred Eucharistiou v rovnakom čase na celom svete. Začne o 17.00 a potrvá do 18.00. Modlitba ruženca bude v rámci adorácie a po nej bude výmena ružencových tajomstiev.
– Od zajtra (pondelok) môžete v kancelárií nahlásiť úmysly sv. omší na mesiace júl, august, september. Kancelária je otvorená od 15.30 do 17.15.
– Štvrtková adorácia bude obetovaná za rodiny v našej farnosti.
– Na budúcu nedeľu popoludní sa v Prešove na námestí bude sláviť Deň rodiny. Program potrvá od 13.00 do 19.00. Súčasťou programu budú aj rôzne atrakcie pre deti. Podrobnejší program nájdete na výveske.
– Prvopiatkové spovedanie:
˘    PO:  17.00 – 18.00
˘    UT:  08.00 – 09.00;  16.30 – 18.00
˘    ST:   16.30 – 18.00
˘    ŠTV: 08.00 – 09.00;  16.00 – 20.00
˘    PI:    16.00 – 18.00
– Na budúci piatok (7. 6.) po sv. omši bude prvé stretnutie birmovancov (tí, ktorí ste boli na zápis) a následné rozdelenie do skupiniek.
– Pripomíname záujemcom o Športfest, že stále je možnosť sa prihlasovať v centre alebo online na stránke centra. Zároveň pozývame do tímu dobrovoľníkov. Organizačné stretnutie plánujeme 10. júna o 19.00 v PC na 2. poschodí.
Taktiež touto cestou chceme osloviť sponzorov, ktorí sú ochotní túto aktivitu podporiť, či už finančne alebo vo forme cien. Ďakujeme.
– Po sv. omši môžete podporiť dostavbu kláštora augustiniánov v Košiciach. Ďakujeme.