Aktuálne farské oznamy z nedele 2. júla

Ponúkame vám farské oznamy, ktoré ste si mohli vypočuť pri svätých omšiach v nedeľu 2. júla:

  • Keďže je dnes púť v Levoči, tak výmena ružencových tajomstiev bude až o týždeň.
  • V stredu je slávnosť sv. Cyrila a Metoda, je to deň prac. voľna, takže sv. omše budú ako v nedeľu: 6.00, 7.00, 9.00, 11.00, večerná sv. omša o 19.00.
  • Odchod autobusu na púť seniorov do Levoče bude v stredu ráno o 5.00 z parkoviska pri kostole. Autobus je už obsadený.
  • O týždeň v nedeľu bude odpustová slávnosť Škapuliarskej Panny Márie vo Veľkom Šariši. Program si všimnite na výveske.
  • V našej cirkevnej škôlke na Ďumbierskej ul. máme ešte tri voľné miesta. V prípade záujmu, kontaktujte škôlku.
  • Oznam farskej charity: V pondelok (3.7.) o 16.00 bude v PC stretnutie pre rodiny v núdzi a mnohodetne rodiny.
  • Oznam CVČ:

CVČ ponúka online zápis do krúžkov. K prihláške je potrebné pripojiť čestné vyhlásenie. (www.cvcjp2.sk)

Prihlášku a čestné vyhlásenie nájdete na stránke CVČ.

Šalgovík sv. omše:

  • streda: 9.00
  • piatok: 18.00
  • nedeľa: 9.00