Aktuálne farské oznamy z nedele 2. decembra

Ponúkame vám farské oznamy, ktoré ste si mohli vypočuť pri svätých omšiach v nedeľu 2.decembra:

  • Popoludní o 14.30 bude modlitba ruženca, spojená s eucharistickým požehnaním a výmenou ružencových tajomstiev.
  • Rorátne sv. omše budú v adventnom období v pondelok, stredu a piatok. Pozývame aj deti, ktoré budú mať po sv. omši vždy raňajky v PC. Prosíme vás, aby ste do lavíc nebrali so sebou horiace sviece bez lampášika, resp. také, kde je oheň nekrytý. Je to z dôvodu bezpečnosti a ochrany lavíc pred topiacim sa voskom.
  • Od pondelka môžete prísť nahlásiť úmysly sv. omší na mesiace január, február a marec. Kancelária bude otvorená od 15.30.
  • V sobotu je prikázaný sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie. Sv. omše budú ako v nedeľu.
  • V predaji si môžete zakúpiť vianočné oblátky. Cena: 1 €.
  • Cirkevné školy pozývajú na deň otvorených dverí: Gymnázium P.P. Gojdiča na Bernolákovej v utorok 4.12. a Gymnázium sv. Moniky v piatok 7.12.
  • Pripomíname možnosť prihlásiť sa na púť do Sv. Zeme, ktorá by bola predbežne niekedy v marci na budúci rok. Zapíšte sa čo najskôr v sakristií.
  • Spovedanie pred 1. piatkom:

PO: 17.00 -18.00

UT: 8.00 – 9.00; 16.30 – 18.00

ST: 16.30 – 18.00

ŠT: 8.00  – 9.00; 16.00 – 19.30

  • Dnes je celoslovenská zbierka na charitu.
  • Pre tých, ktorí by si radi dali predsavzatie prečítať za jeden rok celé Sv. Písmo, tak na stole pri hlavnom vchode si môžete vyzdvihnúť plán na každý deň.

  Šalgovík:

            pondelok: 18.00 (ipsa die)

            piatok: 18.00, spovedanie od 16.45 (prvý piatok)

            sobota: 9.00

            nedeľa: 9.00