Aktuálne farské oznamy z nedele 19. marca

Ponúkame vám farské oznamy, ktoré ste si mohli vypočuť pri svätých omšiach v nedeľu 19. marca:

  • Krížová cesta bude popoludní o 15.00. Pripravuje ju Veľký zbor KK.
  • Pripomíname pútnikom o Sv. zeme, že odchod autobusu na letisko je v pondelok o 17.30 z parkoviska.
  • Modlitbové trojdnie spoločenstva Modlitby matiek bude v piatok, sobotu o 17.30 a v nedeľu o 15.00 v Kostole sv. Jozefa (františkánsky).
  • Celomestské mariánske večeradlo sa uskutoční v sobotu (25.3.) o 16.30 pri mariánskom súsoší v centre mesta.
  • Pripomíname, že na budúci víkend je posun času.
  • Prosíme o podporu 2 percent pre naše OZ Kráľ Sekčova. Tlačivo nájdete pri vchodoch do kostola, resp. na našej internetovej stránke.

Šalgovík sv. omše:  pondelok, piatok o 18.00, sobota o 7.00, nedeľa o 9.00.