Aktuálne farské oznamy z nedele 19. mája

Ponúkame vám farské oznamy, ktoré ste si mohli vypočuť pri svätých omšiach v nedeľu 19. mája.

– Popoludní o 14.30 bude mariánske večeradlo.
– Stretnutie pre rozvedených bude v utorok o 17.00 v Katolíckom kruhu na Jarkovej ulici.
– Vo štvrtok dopoludnia sa uskutočnia na našom ihrisku športové hry pre seniorov Prešovského samosprávneho kraja. Prihlásených je 14 družstiev.
– Oznamujeme núdznym a mnohodetným rodinám, že žiadosť o finančný príspevok pre deti na koncoročné výlety a kresťanské prázdninové tábory, môžu vhodiť do pokladničky pod chórom, alebo doniesť osobne v prvý štvrtok v mesiaci na faru.
– Oznam pre „Šalgovíčanov“: prosíme o pomoc pri brigáde, ktorá bude v piatok od 15.00 a v sobotu od 8.30 pri kostole. Bude sa pracovať na uprataní pozemku okolo kostola.
– 15. – 16. júna organizujeme už dobre známy ŠPORTFEST. Prihlasovanie a akékoľvek informácie je možné získať v CVČ v pracovných dňoch od 10.00 – 17.00. Zároveň pozývame ochotných mladých na pomoc pri jeho realizácii. Prihláste sa taktiež v CVČ. Chceme touto cestou osloviť aj sponzorov, ktorí sú ochotní prispieť cenami pre víťazov. Ďakujeme.
– Dnes po sv. omši je mesačná zbierka na kostol. Ďakujeme za milodary.