Aktuálne farské oznamy z nedele 19. januára

Ponúkame vám farské oznamy, ktoré ste si mohli vypočuť pri svätých omšiach v nedeľu 19. januára:

 • Dnes popoludní o 14.30 bude mariánske večeradlo.
 • Hnutie na pomoc rozvedeným kresťanom Vás pozýva
  na pravidelné mesačné  stretnutie, ktoré  sa uskutoční v utorok
  (21. 1. ) o 17.00 v Katolíckom kruhu.
 • Pozývame vás prehĺbiť svoj vzťah s Božím slovom formou biblických stretnutí, ktoré sú každú sobotu o 19.00 v PC na prízemí. Stretnutiami nás sprevádza náš p. kaplán Michal.
 • V dňoch 24.1., 25.1. a 26.1. (piatok o 17.30, sobota a nedeľa o 15.00) bude vo františkánskom kostole modlitbové trojdnie Modlitieb matiek.
 • Stretnutie miništrantov bude v sobotu (25.1.) o 9.00 na fare.
 • Pozývame mladých (aj birmovancov) na turistickú sobotu do Tatier. Navštívime spolu Ľadový dom. Stretneme sa pri kostole v sobotu ráno o 6:45. Keďže pôjdeme vlakom, zoberte si potrebný doklad a keďže sa neideme  do Maxu J, teplo sa oblečte.
 • Od pondelka do štvrtku budú v Prešove v rámci Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov ekumenické bohoslužby. Ste srdečne pozvaní.

Miesto a čas:

 • Pondelok: Františkánsky kostol sv. Jozefa o 18.00
 • Utorok: Gr.kat. Katedrála sv. Jána Krstiteľa o 17.30
 • Streda: Modlitebňa Cirkvi bratskej o 18.00
 • Štvrtok: Chrám sv. Trojice, Evanjelická cirkev a.v. o 18.00

 • Pre tých, ktorí si obľúbili gospelové zoskupenie G.O.D.´s (čítaj: džioudis),  máme pozvanie do Viola klubu na piatok o 18.00.

Opál: nedeľa: 11.45

Šalgovík: streda, piatok: 18.00, nedeľa: 9.00.