Aktuálne farské oznamy z nedele 19. februára

Ponúkame vám farské oznamy, ktoré ste si mohli vypočuť pri svätých omšiach v nedeľu 19. februára:

  • Dnes popoludní o 14.30 bude mariánske večeradlo.
  • V utorok po večernej sv. omši o 18.45 pozývame na zaujímavé podujatie s názvom: „Sprevádzanie zomierajúcich v domácom prostredí“. Stretnutie povedú manželia Sieberoví z Čiech. V prednáške, spojenej s besedou sa budeme zamýšľať nad tým, čo je dôležité v starostlivosti o zomierajúcich, čo môžeme pre svojich blízkych urobiť v tých chvíľach života, aby aj posledné dni boli naplnené zmyslom.
  • Na CŽŠ sv. P.P. Gojdiča bude Deň otvorených dverí. Bližšie informácie nájdete na výveske.
  • Ešte máme voľné miesta na lyžovačku resp. prechádzku do Vysokých Tatier – Tatranská Lomnica, resp. St. Smokovec a následne výstup na Hriebienok a okolie. Odchod autobusu sobota (25.2.) ráno o 6.45 a príchod okolo 18.00. Cena za autobus 5 €. Prihlásiť sa môžete v sakristii aj s poplatkom.
  • Hnutie na pomoc rozvedeným kresťanom oznamuje, že pravidelné mesačné stretnutie sa uskutoční dňa 21.2. (utorok) o 17.00 v pastoračných priestoroch Farského úradu Kráľovnej pokoja na Sídlisku III v Prešove.
  • Vo štvrtok po adorácií o 19.30 bude na fare plánovacie stretko aktivít vo farnosti. Prosíme vedúcich jednotlivých spoločenstiev o účasť.
  • Stretnutie seniorov bude na budúcu nedeľu o 15.00 v PC.
  • CVČ ďakujeme všetkým priaznivcom, ktorí podporili karneval. Ďakujeme za šišky, zákusky, ceny, finančné dary i všetku priazeň, ktorú ste preukázali v posledných dňoch.
  • Po sv. omšiach si môžete zobrať formuláre na 2 % z daní. Podporíte tak aktivity v našej farnosti. Vyplnené spolu s potvrdením o zaplatení dane, ktoré vám dá váš zamestnávateľ, nám to do konca apríla doneste naspäť. Ďakujeme, že si vezmete spomínaný formulár. V obale ich nájdete dva. Jeden podarujte J. Formulár nájdete aj na našej farskej internetovej stránke. Darovať 2 % môžu rovnako aj podnikateľské subjekty.

Šalgovík: sv. omše:

streda (Slávnosť – Výročie posviacky kostola) o 18.00, piatok o 18.00, nedeľa o 9.00.