Aktuálne farské oznamy z nedele 19. augusta

Ponúkame vám farské oznamy, ktoré ste si mohli vypočuť pri svätých omšiach v nedeľu 19. augusta.

– Dnes o 14.30 bude modlitba posvätného ruženca.

– Stretnutie seniorov je dnes (nedeľa) o 15.30 v PC na prízemí.

– Po dnešnej sv. omši je zbierka na náš kostol. Ďakujeme za milodary.

– Ešte stále je možnosť prihlásiť sa na detské olympijské hry. Prihlášky sú v sakristii.

– Pripomíname záujemcom o denný pobyt v CVČ, že činnosť pokračuje aj tento týždeň. Pripravený je tím animátorov so zaujímavým programom.  Denný pobyt je určený pre deti od 7 do 13 rokov. Poplatok 3 eura na deň zahŕňa obed, desiatu a pitný režim. Okrem toho pripravujeme celodenný výlet  do Pavloviec s možnosťou jazdy na koni. Podrobnejšie info nájdete na stránke centra (www.cvcjp2.sk).

– Centrum voľného času pripravuje aj tento rok záujmovú činnosť počas školského roka. Od pondelka t.j. od zajtra sa môžete začať prihlasovať v pracovných dňoch od 10.00 do 16.00. Základné informácie ako aj ponuku záujmových útvarov vo forme letáčikov a prihlášky sú k dispozícii vo vestibule kostola, v centre alebo na web stránke. Tešíme sa na vás.