Aktuálne farské oznamy z nedele 19. apríla.

Ponúkame vám farské oznamy, ktoré ste si mohli vypočuť pri svätých omšiach v nedeľu 19. apríla.

 • Dnes popoludní bude mariánske večeradlo o 14.30.
 • Stretnutie seniorov bude dnes o 15.30 v PC.
 • V utorok o 17.00 je v Katolíckom kruhu na Jarkovej ulici stretnutie rozvedených. Stretnutie povedie o. biskup Milan Lach.
 • Vo štvrtok popoludní omša v kaplnke BM nebude
 • Na budúcu nedeľu je Deň otvorených dverí v kňazskom seminári v Košiciach. Program začína sv. omšou o 9.30 a končí o 17.30. Všetci ste srdečne pozvaní. Zvlášť pozývame miništrantov. Pôjdeme spoločne vlakom o 7.42. Zraz je o 7.00 pred kostolom. Miništranti nech sa zapíšu v sakristii.
 • Na budúcu Nedeľu dobrého pastiera je celoslovenská zbierka na kňazský seminár.
 • Pripomíname, že od 1. májovej nedele budú omše v nedeľu večer o 19.00.
 • Po sv. omši je mesačná zbierka na kostol. Ďakujeme za milodary.
 • Oznam pre birmovancov:              
  • V piatok ste pozvaní na večernú sv. omšu, ktorú pre vás bude sláviť o. Marek Uličný, správca Mládežníckeho centra pre mladých vo Važci (kde ste boli na duch. obnovu J)
  • Na budúcu nedeľu vás pozývame na „after party“ o 14.30 v PC. Bude opekačka, súťaže…

 

 

Šalgovík: sv. omše – štvrtok o 18.00, nedeľa o 9.00.