Aktuálne farské oznamy z nedele 18. septembra

Ponúkame vám farské oznamy, ktoré ste si mohli vypočuť pri svätých omšiach v nedeľu 18.septembra:

  • Dnes popoludní o 14.30 bude mariánske večeradlo.
  • V stredu pri detskej sv. omši bude požehnanie aktoviek školákov. Každý kto chodí do školy (a má aktovku 🙂 ) môže s ňou prísť.
  • Modlitbové trojdnie Modlitieb matiek bude v piatok, sobotu a nedeľu vo františkánskom Kostole sv. Jozefa. Začiatok o 17.30.
  • DVD s fotkami z DOH je pre deti a animátorov bezplatne k dispozícií v sakristii.
  • Hnutie na pomoc rozvedeným kresťanom pozýva na pravidelné mesačné stretnutie v utorok (20.9.) v kostole u františkánov o 17.00.
  • V rámci jubilejného roka farnosti zavíta do našej farnosti tím Godzone Mission s ponukou evanjelizácie a duchovnej obnovy pre všetkých mladých. Program začne v piatok (23.9.) večernou sv. omšou. Po nej bude stretnutie v kostole. V sobotu bude program v od 9.00 v PC na 1. poschodí. Pozývame všetkých mladých, osobitne birmovancov.
  • Na budúcu nedeľu bude zbierka na rádio Lumen.
  • CVČ pozýva rodičov deti, prihlásených do krúžkov, na rodičovské združenie v piatok (23.9.) o 19.00 v PC na 1. poschodí. Účasť rodičov je veľmi dôležitá. Na programe je rozdelenie detí do skupín.
  • Už druhý rok sa na Slovensku koná 40 dňová reťaz pôstu a modlitieb za kňazov. Tento rok je to od 15. 9. do 24. 10. Táto iniciatíva chce poukázať na potrebu dobrých pastierov vo farských spoločenstvách. Ak chcete, podporte nás.

 

  • Šalgovík – sv. omše: streda, piatok: 18.00, nedeľa: 9.00.