Aktuálne farské oznamy z nedele 18.decembra

Ponúkame vám farské oznamy, ktoré ste si mohli vypočuť pri svätých omšiach v nedeľu 18.decembra:

  • Sviatosť zmierenia môžete prijať dnes (nedeľa) od 14.15 tu v našom kostole. Spovedať budeme do 17.15.
  • V pondelok a utorok budeme spovedať pred sv. omšami v obmedzenom počte. V stredu budeme viacerí kňazi spovedať večer od 19.15 – 21.00. Od štvrtka sa už nespovedá.
  • Betlehemské svetlo donesú naši skauti v piatok na večernú sv. omšu a zobrať si ho budete môcť v sobotu na vigíliu od 8.00 – 12.00 v kostole.
  • Ak ešte nemáte naše najnovšie CD s koledami od mládežníckeho zboru, tak v predaji pri hl. vchode ho nájdete.
  • Na Vigíliu Narodenia Pána (sobota) budú sv. omše: 16.00 (pre rodiny s deťmi), 22.00, 24.00.
  • Na Slávnosť Narodenia Pána (nedeľa) budú sv. omše v tradičnom nedeľnom čase.
  • Jasličková pobožnosť na Slávnosť Narodenia Pána (nedeľa) bude o 15.00. Pripravujú ju naše deti.
  • Naše deti sa aj tohto roku zapojili do projektu „Dobrá novina“. Jedná sa o koledovanie detí a ohlásenie vianočného tajomstva, s tým, že výťažok je určený pre chudobné deti v Afrike. Koledovanie bude na sviatok sv. Štefana (26.12. – pondelok) v kostole po sv. omši o 9.00 a o 11.00. Popoludní pôjdu deti koledovať do rodín, ktoré ich pozvú. Kto by ich rád prijal, nech sa zapíše v sakristii. Môžeme navštíviť max. 15 rodín.
  • Dnes po sv. omši je zbierka na náš kostol. Ďakujeme za milodary.
  • Ďakujeme za akúkoľvek pomoc a solidaritu pri včerajšej akcii KILO. Tak dobrovoľníkom ako aj darcom.

Šalgovik. Streda o 18.00. Sobota o 24.00. Nedeľa o 9.00. Betlehemské svetlo v sobotu od 9.00 do 10.00