Aktuálne farské oznamy z nedele 18. augusta

Ponúkame vám farské oznamy, ktoré ste si mohli vypočuť pri svätých omšiach v nedeľu 18. augusta.

 

– Mariánske večeradlo bude dnes o 14.30.
– V stredu 21. 8. o 19.00 pozývame mladých, nielen tých, ktorí už majú skúsenosti s animátorstvom, ale aj tých ktorí ešte nemajú na workshop o animátorstve. Príďte načerpať a získať nový pohľad na túto veľmi potrebnú službu vo farnosti. Stretnutie sa uskutoční v PC.
– Stretnutie seniorov bude na budúcu nedeľu o 15.00 v PC na prízemí.
– Púť do Medjugorja sa neuskutoční pre nedostatočný počet záujemcov.
-Prihlášky na Olympijské hry pre deti nájdete v sakristii. Začínajú od budúcej nedele. Dnes je posledná možnosť si ju vyzdvihnúť.
– Oznamy CVČ:
1. Denné pobyty v centre pokračujú. Sú určené pre deti od 6 do 13 rokov. Tento týždeň pod názvom „Hradný tábor“ so skutočnými rytierskymi nástrojmi a oblečením. Nebudú chýbať ani rytierske súboje.
2. Dnes o 20.00  v PC na prízemí je pripravený zaujímavý autobiografický večer s p. Tomášom Majerníkom. Srdečne ste všetci pozvaní.
3. CVČ pripravilo pre deti a mladých od 5 do 25 rokov ponuku záujmových útvarov na školský rok 2013/2014. Už teraz využite možnosť prihlásiť vaše dieťa a ušetriť tak čas pred začiatkom školského roka, ktorý je časovo pomerne náročný.
Bližšie k spomínaným aktivitám v centre v pracovných dňoch od 10.00 do 16.00 alebo na www stránke centra.