Aktuálne farské oznamy z nedele 18. augusta

Ponúkame vám farské oznamy, ktoré ste si mohli vypočuť pri svätých omšiach v nedeľu 18.augusta:

  • Mariánske večeradlo bude dnes o 14.30.
  • Stretnutie dobrovoľníkov na DOH bude v stredu o 18.45 v PC na prízemí.
  • Dnes po sv. omši je zbierka na kostol. Ďakujeme za milodary.
  • Oznam CVČ:

Centrum voľného času sv. Jána Pavla II.  ponúka v tomto školskom roku do Vašej pozornosti rôzne krúžky. Všimnite si nástenky s ponukou. Prihlášky nájdete na stole pri hlavnom vchode. Prihlásiť sa môžete aj elektronicky cez webovú stránku CVČ.

Spôsob prihlasovania:

  • Na zadnej strane prihlášky máte zoznam krúžkov, ktoré môže vaše dieťa navštevovať. Vybrať si môžete vždy jeden krúžok, pomôže nám, keď k prihláške priložíte aj čestné vyhlásenie pre zber údajov a vzdelávací poukaz.
  • Prihlášky môžete priniesť do CVČ sv. Jána Pavla II, v čase úradných hodín:

Pondelok- štvrtok: od 7.30 do 11.30 v utorok  popoludní od 16.30 do 18.30.

  • Telefón: 0917 170 356

 

            Šalgovík: piatok o 18.00, nedeľa o 9.00