Aktuálne farské oznamy z nedele 17. septembra

Ponúkame vám farské oznamy, ktoré ste si mohli vypočuť pri svätých omšiach v nedeľu 17. septembra:

 • Dnes po sv. omši môžete podporiť výstavbu kostola v malej dedinke Brežany (farnosť Bajerov) kúpou  výrobkov, ktoré ponúkajú.
 • Dnes popoludní o 14.30 bude mariánske večeradlo.
 • V utorok po večernej sv. omši bude stretko lektorov v PC.
 • Hnutie na pomoc rozvedeným kresťanom pozýva na pravidelné mesačné stretnutie v utorok (19.9.) v kostole u františkánov o 17.00. Stretnutie je spojené so sv. omšou.
 • V stredu pri detskej sv. omši o 18.00 bude požehnanie aktoviek školákov. Každý kto chodí do školy (a má aktovku J) môže s ňou prísť.
 • Združenie kresťanských seniorov oznamuje, že odchod autobusu na plánovaný výlet do Poľska (21.9. štvrtok) bude o 6.00 z parkoviska pri kostole.
 • Trojdnie Modlitieb matiek bude v piatok, sobotu a nedeľu vo františkánskom kostole. Piatok a sobota o 17.30, nedeľa o 14.30.
 • V piatok po mládežníckej sv. omši sa v kostole stretnú všetky skupiny animátorov a im pridelených birmovancov s p. kaplánom Lukášom. Účasť animátorov a birmovancov je povinná!
 • Otvorenie farskej čajovne bude v piatok o 19.00 v PC.
 • Pozvánka pre deti: V sobotu (23.9.) pozývame deti (nielen prvoprijímajúce) na „detské stretko“ od 9.30 – 12.00 do PC. Spolu s animátormi strávime čas pri rôznych aktivitách a hrách.
 • V predaji ponúkame knihu o Fatime za 9 €.
 • Na budúcu nedeľu bude zbierka na rádio Lumen.