Aktuálne farské oznamy z nedele 18. mája

Ponúkame vám farské oznamy, ktoré ste si mohli vypočuť pri svätých omšiach v nedeľu 18. mája.

 • Dnes popoludní bude mariánske večeradlo o 14.30.
 • V stredu budeme mať v našej farnosti celodennú adoráciu. Začne po rannej sv. omši a potrvá do večernej sv. omši. Nájdite si počas dňa aspoň krátku chvíľu na modlitbu.
 • Modlitbové stretnutie Hnutia rozvedených katolíkov sa uskutoční v utorok ( 20.5.) o 17.00 v Katolíckom kruhu na Jarkovej ulici.
 • Vo štvrtok dopoludnia sa na ihrisku uskutočnia športové hry seniorov prešovského kraja. Začnú sv. omšou o 9.00.
 • 1. sv. prijímanie budú mať na budúcu nedeľu pri sv. omši o 9.00 deti zo ZŠ Májové námestie a CZŠ sv. P.P. Gojdiča. Prosíme teda, aby ste nám nechali voľné všetky lavice dole pre deti a ich rodičov. Nácvik pre deti bude v stredu po detskej sv. omši. Účasť aspoň jedného z rodičov je nutná. Sviatosť zmierenia týmto deťom budeme vysluhovať v sobotu (24. 5.) o 9.00. Rodičov prosíme, aby aj oni prijali sv. zmierenia a využili túto možnosť už počas týždňa.
 • V sakristii sú k dispozícií prihlášky na  prázdninový tábor pre deti. Bližšie informácie nájdete na nástenke.
 • Na púť na Velehrad a do Šaštína odchádzame vo štvrtok ráno o 7.10 z parkoviska. Autobus bude pristavený od 7.00. Prosíme prihlásených, aby do sakristie priniesli rodné čísla a čísla občianskych preukazov. Najlepšie ešte dnes popoludní na ruženec.
 • Do konca týždňa potrebujeme vypísané prihlášky na púť do Medjugorja. Kto si ju ešte nevyzdvihol, nájde ju v sakristii.
 • Začali sme s opravou omietok a náterom okien a kovových konštrukcií v jednotlivých vstupoch do kostola. Priebežne bude vždy jedna strana zatvorená. Prosíme o zhovievavosť.
 • Na budúcu nedeľu bude mesačná zbierka na kostol.
 • V pondelok a utorok po večerných sv. omšiach o 18.45 bude zápis budúcoročných birmovancov. Zápis bude v kostole. Týka sa chlapcov a dievčat, ktorí sú v tomto roku v 1. ročníku SŠ, resp. v sexte na osemročných gymnáziách. Doneste si zo sebou pero.