Aktuálne farské oznamy z nedele 17. mája.

Ponúkame vám farské oznamy, ktoré ste si mohli vypočuť pri svätých omšiach v nedeľu 17. mája.

 • Mariánske večeradlo bude dnes o 14.30.
 • V utorok je v Katolíckom kruhu o 17.00 stretnutie rozvedených katolíkov.
 • Výlet do Poľska je už obsadený. Organizačné stretnutie bude o týždeň v utorok.
 • Vo štvrtok dopoludnia budú na našom ihrisku športové hry seniorov Prešovského samosprávneho kraja.
 • V piatok po večernej sv. omši bude v kostole prihlasovanie budúcoročných birmovancov. Týka sa študentov narodených do konca augusta r. 1999, teda terajších študentov 1. r. SŠ, resp. sexty na osemročných gymnáziách a starších. Doneste si zo sebou pero.
 • V sobotu od 9.00 je vo Farnosti Kráľovnej Pokoja na Sídl. III. Celodiecézne stretnutie miništrantov s o. arcibiskupom. Odchod našich miništrantov je o 8.30 od nášho kostola.
 • V sobotu bude večerná sv. omša až o 20.00. Budeme sláviť Vigíliu Zoslania Ducha Svätého.
 • V tomto mesiaci slávi náš detský zbor Sekčováčik 20. výročie od svojho vzniku. Pri tejto príležitosti bude na budúcu nedeľu slávnostné uvedenie a požehnanie ich nového „CDečka“ popoludní o 14.30 v kostole. Spomínané CD si budete môcť zakúpiť už dopoludnia pri sv. omšiach.
 • Zároveň chceme poprosiť všetkých bývalých členov detského zboru, ktorí za ostatných 20 rokov v ňom spievali, aby prišli na budúcu nedeľu o 13.00 do kostola na „prekvapenie“.
 • Pripomíname možnosť zakúpiť si informačnú brožúrku o prešovských kostoloch a farnostiach. Cena: 2 €.
 • Na budúcu nedeľu bude mesačná zbierka na kostol.
 • Šalgovík: Sv. omše: streda, piatok o 18.00, nedeľa o 9.00